علم الابدان محمدعلی

نظریه پردازی محمدعلی مدتیه که جزو امور روزمره مون در اومده. نظریه هاش خیلی وقتا درست هم در میان اما نظریه دیشبش یه چیز دیگه بود. با هیجان گفت میدونی مامان چرا خونریزی باعث مرگ میشه؟ چون وقتی خون از بدن خارج شه بدن شل و ول میشه، ولو میشه روی روح، روح هم که طاقت وزن بدن رو نداره خودش رو از زیر جسم میکشه بیرون و فرار می کنه و فرار روح از بدن هم همون مرگه! به علمی یا غیر علمی بودنش کار ندارم یه تخیل عارفانه  قشنگی توشه...نه؟

/ 0 نظر / 38 بازدید