سیاست چرچیل!

مواقعی که مشغول کارم ناچارم در اتاقمو قفل کنم تا حضرات هی راه و بیراه تشریف نیارن داخل. تکنیک محمدعلی برای شکستن قفل قلعه من سوالات پیچیده و مکرر از پشت دره یا مسائلی که کلا نمیشه از پشت در گفتشون! زهرا هم قبلا فقط می گفت که باز کن بیام پیشت که از فرط صداقت خلع سلاحم می کرد یا می گفت میخام بیام پیشت بخوابم. چند روز پیش زهرا در زد و گفت مامان برات سطل آشغال آوردم. گفتم یکی دارم اما اصرار کرد این دومی رو هم داشته باشم. قبول کردم داخل اومد و سطل رو گذاشت و رفت. یک بیست دقیقه بعد دوباره در زد. پرسیدم چی کارم داره گفت: میخوام این آشغالو بندازم تو سطل!!(و البته احتمالا حدس می زنین که توی خونه ما چند سطل آشغال دیگه هم هست!!!)

/ 0 نظر / 37 بازدید