زهرا -گفت

زهرا شامپو رو شامپون تلفظ می کنه، هواپیما رو هواپیمان، رنگی رو رنگین، چاقو رو چاقون و طالبی رو طالپیت و کاهو رو کاهون و...! بحث بحث ناتوانی در تلفظ نیست چون مشکل گفتاری نداره اما اصرار خاصی داره که کلماتش به مصوت ختم نشه! انگار از حس تعلیقی که توی مصوتهای انتهایی است خوشش نمیاد و نیاز داره با یک صامت این صدای" معلق "رو به جایی بند کنه!

جالب اینه که وقتی میبینه یکی خوابه وظیفه خودش میدونه "قوقولی قوقون" کنه و بگه "خورشید خانوم در اومده بیدارشین! "

نکته بعدی وارونگی جهات در زبان زهراست. چراغ رو خاموش کن یعنی چراغ رو روشن کن. منو ببر پایین یعنی منو ببر بالا. قبلا به سرد می گفت گرم و به گرم می گفت سرد!

/ 0 نظر / 30 بازدید