بیا بیا...

محمدعلی جان وقتی چیزی رو میخواد که از دسترسش دوره و مامان باید بره بیاره و بده دستش , رو به اون شی می کنه و با دستش بهش اشاره می کنه که بیاد پیشش و هی می گه : بیا بیا...بیا بیا...

پسرم فکر می کنه سحری, جادویی چیزی می کنه که اجسام بی جان میرن پیشش! البته اونی که سحر میشه مامانشه که اونها رو به دستش می رسونه!

/ 0 نظر / 17 بازدید