کوههای سه بعدی

در سفراخیرمون به گرگان وقتی توی جاده چمن بید به سمت جنگل گلستان می رفتیم محمدعلی با شوق گفت: "مامان نیگا... کوههای اینجا سه بعدی اند ! "خب از جهتی راست می گفت چون پشت هم قرار گرفتن تپه های کوچک و تپه های بزرگتر و بعد کوههای هیرکان و فاصله زیاد اونها از هم عمق خاصی به منظره داده بود که معمولا در مناظر عادیتر مرکب از دشت و بعد کوه دیده نمیشه، درست مثل همون اثری که تو تصاویر سه بعدی سعی میشه ایجاد بشه.گذشته از تلاش آقای پدر که می خواست محمدعلی متوجه بشه که تصاویر سه بعدی هستند که طبق این مناظر ساخته شده اند و در واقع تصاویر سه بعدی مثل این کوهها هستند و نه بر عکس، این دقت دید محمدعلی بود که برام خیلی جالب بود. در مسیر برگشت هم  گفت : باز رسیدیم به کوههای سه بعدی!

/ 0 نظر / 31 بازدید